Thanh toán

  • CHỦ TÀI KHOẢN - ĐỖ VIỆT HÀ
  • - Sở Giao Dịch 31-33 Ngô Quyền Hà Nội
  • - Vietcombank : 001100-16-99999
  • - Vietinbank : 711-A04-012-453
  • - Đông Á : 0101-896-070